lichtbergschule eiterfeld
lichtbergschule eiterfeld
lichtbergschule eiterfeld
lichtbergschule eiterfeld

2017 | erweiterung lichtbergschule . eiterfeld

realisierungswettbewerb | 3. preis