sporthalle hofbieber
sporthalle hofbieber
sporthalle hofbieber

2007 | neubau sporthalle . hofbieber

realisierungswettbewerb | 2. preis