uniplatz fulda
uniplatz fulda
uniplatz fulda
uniplatz fulda

2006 | bebauung uniplatz . fulda

realisierungswettbewerb | 5. preis